Achizitii publice

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii

Contract nr. : POSDRU/161/2.1/G/134465

instrument licentiat de testare psihologica

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt privind achizitia de Instrument licentiat de testare psihologica pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 17-05-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii unui Instrument licentiat de testare psihologica:
Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse Denumire produs Cantitate
1. 33156 Instrument licentiat de testare psihologica in scopul activitatii de orientare si consiliere profesionala; 1 sistem care sa asigure evaluarea a minim 250 studenti
Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii

Aplicarea testelor se va face sub supravegherea Consilierilor de orientare privind cariera angajati in cadrul proiectului. De asemenea, interpretarea rezultatelor testarii se va face de catre acesti consilieri. Solicitam ca valabilitatea acestor teste sa fie de minim 17 luni de la data semnarii contractului.
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenta intre ofertant si achizitor se va face in limba romana. In oferta va rugam sa specificati pretul unitar, precum si eventualele reduceri de preturi ce pot fi acordate. Va rugam sa tineti cont in oferta dvs. ca achizitorul nu asigura decontarea separata a unor eventuale cheltuieli de cazare, deplasare, diurna sau instruire a personalului delegat sa coordoneze aceasta activitate. Criteriul de atribuire a contractului de achizitie este Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 22-05-2014, ora 18, la adresele specificate mai jos.
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 23-05-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

materiale publicitare

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt privind achizitia de materiale publicitare pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.

Data publicarii anuntului: 17-05-2014

Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii unor materiale publicitare. Obiectul contractului este achizitia urmatoarelor produse:


Nr. Crt. Cod CPV/Categoria de produse Denumire produs Cantitate
1. 22462000-6 Materiale publicitare Mape carton personalizat 200 buc.
2. 22462000-6 Materiale publicitare Afise proiect 20 buc.
3. 22462000-6 Materiale publicitare Pliante prezentare proiect 200 buc.
4. 22462000-6 Materiale publicitare Banner publicitar 2 buc.
5. 22462000-6 Materiale publicitare Pixuri 200 buc.
6. 22462000-6 Materiale publicitare Etichete autocolante 1000 buc.

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 22-05-2014, ora 18, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 23-05-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Echipamente tiparire/copiere

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt privind achizitia de echipamente de tiparire/copiere pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 17-05-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii unor echipamente de tiparire/copiere. Obiectul contractului este achizitia urmatoarelor produse:


Nr. Crt. Cod CPV/Categoria de produse Denumire produs Cantitate
1. 30232110-8 Multifunctional birou Echipament tiparire/copiere 1buc.
2. 30232110-8 Multifunctional profesional cu posibilitati de finisare Echipament tiparire/copiere 1 buc.

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 22-05-2014, ora 18, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 23-05-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

spatiu de presa

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie spatiu de presa pentru publicarea comunicatelor de presa privind proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 17-05-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse Denumire produs Cantitate
1. 79341000-6 serviciu de publicitate Spatiu de presa 10

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 22-05-2014, ora 18, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 23-05-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Organizare evenimente

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie serviciu organizare evenimente pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 17-05-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. 79341000-6 Serviciu organizare evenimente Serviciu organizare evenimente 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 22-05-2014, ora 18, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 23-05-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Serviciu expertiza contabila

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie serviciu expertiza contabila pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 25-05-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. 79211000-6 Servicii de contabilitate Serviciu de expertiza contabila 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 31-05-2014, ora 16, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 02-06-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Serviciu audit financiar

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie serviciu audit financiar pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 25-05-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. 79212100-4 Servicii de auditare financiara Serviciu de audit financiar 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 31-05-2014, ora 16, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 02-06-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 30-05-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatoarei lucrari:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii/lucrari Denumire lucrare Cantitate
1. CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 06-05-2014, ora 16, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 07-05-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Sistem informatic integrat hardware/software

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie Sistem informatic integrat hardware/software pentru intreprinderea simulata de tip hotel-restaurant pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 19-07-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului produs:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii/lucrari Denumire produs Cantitate
1. CPV : 30231320-6, 302131-6, 3021300000, 30142200-8, 48912500-1, 382652120-7, 48443 Echipamente IT/Sistem informatic Sistem informatic integrat hardware/software pentru intreprinderea simulata de tip hotel-restaurant 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 24-07-2014, ora 16, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 25-07-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Plata preţului contractului se va face in functie de fondurile provenite din cererile de rambursare.
Documentatia de atribuire

Lucrare design interior spatiu intreprindere simulata

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie Lucrare design interior spatiu intreprindere simulata pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 10-07-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatoarei lucrari:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii/lucrari Denumire lucrare Cantitate
1. CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare Lucrare design interior spatiu intreprindere simulata 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 14-07-2014, ora 16, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 15-07-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Achizitie mobilier intreprindere simulata

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie Mobilier intreprindere simulata pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 22-08-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii de mobilier:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii/lucrari Denumire produs Cantitate
1. CPV 39134100-1 Mobilier birou Birou scolar 1050 x650x 800 cu usa 10
2. CPV 39122100-4 dulapuri Fisier 3 sertare 1
3. CPV 39122100-4 dulapuri Dulap 800x 400x2040 cu doua usi 2
4. CPV 39113300-0 banchete Canapea 2000x700x1000, pvc 1
5. CPV 39143310-2 masute Masuta canapea blat dublat 1200x600x440 1
6. CPV 3915 alte tipuri de mobilier Tejghea bar 2100x600x1260 cu doua rafturi si un sertar blat dublat 1
7. CPV 39141100-3 etajere Rafturi bar 700x150x700 2
8. CPV 39121200-8 mese Masa restaurant pentru 2 persoane 600x600 2
9. CPV 39112 scaune Scaune cu spatar 4
10. CPV 39112 scaune Scaune inalte bar 3
11. CPV 3915 alte tipuri de mobilier Receptie 2400x600x1260 blat dublat 1
12. CPV 39141100-3 etajere Etajere chei 300x200x900 2
13. CPV 3915 alte tipuri de mobilier Masca calorifer 1210x200x600 9

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 27-08-2014, ora 16, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 28-08-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Organizare evenimente

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie serviciu organizare evenimente pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 19-11-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. 79341000-6 Serviciu organizare evenimente Serviciu organizare evenimente 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 23-11-2014, ora 16, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 24-11-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Software pentru simularea activitatii de hotel restaurant

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax:
0241/541491

0241/541490

Anunt achizitie Sisteme software de joc online pentru simularea activitatii de hotel restaurant pentru proiectul cu titlul „Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii” in regiunea sud-est.
Data publicarii anuntului: 09-12-2014
Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului produs:


Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii/lucrari Denumire produs Cantitate
1. CPV : 48190000-6 Pachet software educational Sisteme software de joc online pentru simularea activitatii de hotel restaurant 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact :
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532

sau Tel/ Fax: 0241/618903

sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com; claudiu_chiru@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut.
Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 15-12-2014, ora 16, la adresele specificate mai sus.
Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.

Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 16-12-2014, ora 10 la sediul institutiei.

Plata preţului contractului se va face in functie de fondurile provenite din cererile de rambursare.
Documentatia de atribuire