Evenimente

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii

Contract nr. : POSDRU/161/2.1/G/134465

Conferinta lansare proiect

Comunicat cu privire la desfășurarea Conferinței de lansare a proiectului ”Întreprinderea simulată: O punte între școală și piața muncii”

Constanța
5 iunie 2014


În data de 5 iunie 2014, începând cu ora 9.00, în sala de conferință Decebal&Traian a Hotelului IBIS din Constanţa a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului Întreprinderea simulată: O punte între şcoală şi piaţa muncii, evenimentul desfăşurându-se pe parcursul a 3 ore.

La eveniment au participat un număr de 61 de persoane: 22 studenţi şi masteranzi, 28 cadre didactice, 5 reprezentanţi ai mediului de afaceri, 6 alte categorii de persoane implicate sau interesate de proiect.

Managerul de proiect, d-nul conf.univ.dr. Chiru Claudiu, a făcut o prezentare a proiectului implementat în Regiunea Sud-Est. Obiectivul general al proiectului este: implementarea unei întreprinderi simulate cu profil servicii hotel-restaurant la nivelul instituţiei de învăţământ superior a solicitantului, instruirea practică în întreprinderea simulată a unui numar 210 studenți și masteranzi; organizarea de activități de consiliere și orientare profesională pentru 360 de studenți.
Activitatea de Consiliere şi orientare profesională va consta în:

 • Activități de informare și consiliere privind cariera profesională prin: expuneri, seminarii privind construirea carierei și dezvoltarea personală în diferite domenii de activitate,
 • Activități de autoevaluare psiho-aptitudinală şi a trăsăturilor de personalitate prin: aplicarea unei baterii de teste/probe individual utilizând teste de orientare vocațională; elaborarea fișelor personale de orientare și consiliere profesională
 • Activități de marketing personal prin: instruiri privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă, sursele de angajare din domeniu, identificarea oportunităţilor de angajare
 • Activităţi privind decizia de carieră și activități de educație antreprenorială
 • Realizarea unei baze de date cu informații privind piața muncii. Prin înființarea Întreprinderii Simulate (IS) se dorește ca studenții și masteranzii să-și dezvolte competențele și abilitățile așteptate pe piața muncii prin intermediul unei metode inovatoare de învățare.
La nivelul întreprinderii simulate vor funcționa mai multe departamente:

 • managementul general al hotelului;
 • managementul activităților de cazare;
 • managementul restaurantului;
 • marketing;
 • management financiar – contabil;
 • aprovizionare;
 • juridic;
 • managementul resurselor umane.


În final, managerul de proiect a punctat principalele căi care vor asigura sustenabilitatea proiectului după implementare - ore de laborator/seminar; practică de specialitate şi sisteme de training prin parteneriate cu firmele de profil.

Din partea beneficiarului proiectului - Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Financiar-Contabil Constanța, a luat cuvântul d-nul prodecan conf.univ.dr. Neguriţă Octav care a ţinut să subliinieze importanţa proiectului pentru beneficiarii direcţi ai acestuia: studenţii şi masteranzii care, pe această cale, pot beneficia atât de consiliere şi orientare profesională, cât şi de practică de specialitate organizată în mediu simulat.

D-nul Chiriţă Sorin - expert consiliere şi orientare profesională şi totodată reprezentant al partenerului Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, a menţionat câteva coordonate care vor face obiectul desfăşurării activităţii de Consiliere şi orientare profesională şi a accentuat importanţa acestei activităţi pentru construirea unei rute educaţionale coerente care să eficientizeze costurile investiţiei în capital uman.

În cadrul conferinței au mai luat cuvântul prezentând succint viitoarea activitate care va fi derulată prin departamentul unde sunt responsabili cu organizarea activităţii întreprinderii simulate:

 • d-na Târnoveanu Mihaela – expert Departament Cazare întreprindere simulată,
 • d-nul Iuhasz Paşcan Remus Florin – expert Departament Restaurant întreprindere simulată,
 • d-na Bebeşelea Mihaela – Expert contabilitate de gestiune întreprindere simulată,
 • d-nul Dăneci-Pătrău Daniel – expert resurse umane întreprindere simulată.


Discuţiile informale purtate cu ocazia coffee-break-ului care a încheiat desfăşurarea evenimentului au generat o mai bună comunicare atât între membrii echipei de implementare cât şi cu potenţiali membrii ai grupului ţintă, o parte dintre aceştia răspunzând pozitiv şi cu entuziasm la oportunitatea creată de implementarea proiectului.

Opinii legate de importanta si necesitatea proiectului ”Întreprinderea simulată: O punte între școală și piața muncii”

”Tinerii se confruntă astăzi cu o competiție acerbă....[…] Işi aleg profesiile în funcţie de specializările în vogă, de părerile prietenilor....”

Tinerii se confruntă astăzi cu o competiție acerbă, o societate în continuă schimbare și neclarități legate de viitorul lor profesional. Îşi aleg profesiile în funcţie de specializările în vogă, de dorinţele părinţilor, de părerile prietenilor, toate acestea corelând cu rata şomajului în rândul tinerilor care astăzi este destul de mare. Conform statisticii publicate de ANOFM, la sfârşitul lunii februarie 2014, la nivel naţional erau înregistraţi 72.306 şomeri sub 25 de ani şi 42.542 şomeri între 25 şi 29 de ani. În condiţiile date, orientarea în carieră şi alegerea realistă a traseului educaţional/profesional, devine o necesitate pentru orice tânăr absolvent ce aspiră la integrarea rapidă pe piaţa muncii.

Sprijinul pe care consilierul îl acordă studentului în construirea unei rute educaţionale coerente şi a unei cariere profesionale în acord cu propriile aptitudini, presupune abordare globală a individului sub toate aspectele vieţii sale personale, profesionale şi sociale şi are ca şi conţinut acordarea de servicii de informare, consiliere şi orientare în scopul sprijinirii acestuia pentru luarea unor decizii corecte în carieră, atât în sfera educaţională cât şi în sfera profesională.

În acest mod se pot elimina anumite forme de opţiuni profesionale superficiale, legate de atracţii spontane şi întreţinute de interesele neconsolidate prin cunoştinţe satisfăcătoare la unii tineri. Adesea în opţiunea lor sunt prea multe elemente construite întâmplător, prea multă incompatibilitate între imaginea lor cu privire la o profesie şi caracteristicile ei reale. Astfel de opţiuni se exprimă în cazul tinerilor care doresc foarte mult să devină profesionişti într-o direcţie dată, dar nu ştiu ce să facă, nu posedă cunoştinţe satisfăcătoare, solide, teoretice şi practice.

Camelia Condurache,
Expert consiliere şi orientare profesională

”[...] Implementarea și derularea acestui proiect nu poate fi decât un plus pentru instituția noastră...””[...] Implementare și derularea acestui proiect nu poate fi decât un plus pentru instituția noastră...”

Implementare și derularea acestui proiect nu poate fi decât un plus pentru instituția noastră, în condițiile în care ne dorim să începem și programul de studii universitare de licență Administrarea afacerilor în comerț, turism, merceologie și managementul calității, iar întreprinderea simulată ce va fi creată în cadrul proiectului va avea obiectul de activitate tocmai în acest domeniu. [...]
De asemenea, acesta constituie un plus pentru facultatea noastră, deoarece ne oferă șansa atragerii unui număr mai mare de studenți prin prisma faptului că le putem oferi posibilitate de a lua contact cu piața reală a muncii într-un mediu virtual [...].

Conf.univ.dr. Octav Neguriță
Prodecan al Facultății de Management Financiar-Contabil Constanța
Universitatea Spiru Haret București

Workshop intreprindere simulata

ÎNTREPRINDEREA SIMULATĂ – DEZVOLTARE DE COMPETENȚE PRIN SIMULAREA PROCESELOR ECONOMICE

În data de 26 noiembrie 2014, începând cu ora 17.00, sala S02, sediul Universității Spiru Haret din str. Unirii nr.67, Constanţa a avut loc Workshop-ul Întreprinderea simulată – dezvoltare de competențe prin simularea proceselor economice, evenimentul desfăşurându-se pe parcursul a 2 ore.
La eveniment au participat un număr de 36 de persoane: 21 studenţi şi masteranzi, 10 cadre didactice, 3 reprezentanţi ai mediului de afaceri, 2 alte persoane. Moderator al evenimentului a fost d-na Trandafir Adina – expert relaţii publice şi comunicare care a urmărit permanent să asigure respectarea agendei, să sprijine vorbitorii în prezentări şi să asigure o atmosferă plină de seriozitate, dar şi plăcută, care să asigure o transmitere a informaţiilor cât mai corectă şi completă.


Din partea beneficiarului proiectului, Universitatea Spiru Haret, a luat cuvântul d-nul conf.univ.dr. Chiru Claudiu – managerul de proiect, care a prezentat conceptul de întreprindere simulată, obiectivele și beneficiile unei astfel de metode de predare-învățare.


În cadrul Workshop-ului au mai luat cuvântul:

 • D-na conf.univ.dr. Pârvu Iuliana, Directorul Departamentului Management, Contabilitate și Finanțe din cadrul Facultății de Management Financiar-Contabil Constanța, Universitatea Spiru Haret și expert în cadrul proiectului – Managerul întreprinderii simulate SPIRU HOTEL SRL. Domnia sa a vorbit despre modalitatea în care se vor derula stagiile de practică în întreprinderea simulată și care sunt avantajele de care pot beneficia studenții.
 • D-nul conf.univ.dr. Ipate Dragoș Mihai, expert în cadrul proiectului, respectiv Directorul economic al întreprinderii simulate SPIRU HOTEL SRL, care a prezentat pe scurt competențele pe care le vor dobândi studenții și activitățile pe care le vor derula în cadrul compartimentului financiar al întreprinderii simulate.
 • D-na Bratu Alexandra – manager Hotel Opal, reprezentat al mediului de afaceri, care le-a vorbit studenților despre relevanța practicii în întreprinderea simulată. De asemenea, domnia sa și-a exprimat opțiunea de a angaja personal tânăr care și-a dobândit experiența fie și într-un mediu simulat, decât personal cu experiență dobândită în mediu real, dar cu metode învechite.
 • D-nul Iuhasz Pașcan Remus, Președintele Asociației Internaționale a Studenților, reprezentat al mediului de afaceri și expert în cadrul proiectului – Manager Restaurant IS SPIRU HOTEL SRL. D-nul Iuhasz-Pașcan le-a vorbit studenților prezenți despre importanța dobândirii de competențe practice înainte de absolvire și despre întreprinderea simulată ca substitut al internship-ului.

După discuțiile în plen a avut loc o sesiune de întrebări din partea studenților, la care au răspuns atât membrii echipei de implementare a proiectului, cât și reprezentanții mediului de afaceri.
La finalul Workshop-ului toți participanții au mers să viziteze sediul întreprinderii simulate SPIRU HOTEL SRL, prilej cu care studenții au interpretat un joc de rol – cazarea unor turiști și soluționarea unei nemulțumiri a unui oaspete al hotelului. De asemenea, tot aici s-au acordat interviuri pentru emisiunea de știri a Televiziunii Neptun – Reporter NTV. Cei intervievați au fost: Irina Tătaru – student an 2, Facultatea de Management Financiar-Contabil Constanța; d-na Bratu Alexandra – manager Hotel Opal și d-na Pârvu Iuliana – Director Departament Management, Contabilitate și Finanțe, Facultatea de Management Financiar-Contabil Constanța.
Discuţiile informale purtate cu ocazia coffee-break-ului, care a încheiat desfăşurarea evenimentului au generat o mai bună comunicare atât între membrii echipei de implementare cât şi cu potenţiali membrii ai grupului ţintă, o parte dintre aceştia răspunzând pozitiv şi cu entuziasm la oportunitatea creată de a participa la stagiile de practică în întreprinderea simulată.

Emsiune realizata de TV-NEPTUN cu intreprinderea simulata

Workshop COP

TÂNĂR ABSOLVENT – ȘANSE SPORITE DE ANGAJARE PRIN CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ

În data de 14 mai 2015, începând cu ora 17.00, sala S02, sediul Universității Spiru Haret din str. Unirii nr.67, Constanţa a avut loc Workshop-ul Tânăr absolvent – șanse sporite de angajare prin consiliere și orientare profesională.

La eveniment au participat un număr de 50 de persoane: 31 studenţi şi masteranzi, 12 cadre didactice, 3 reprezentanţi ai mediului de afaceri, 7 alte persoane (membrii echipa de implementare, reprezentanți parteneri în proiect, elevi ani terminali ai unor licee constănțene). Moderator al evenimentului a fost d-na Trandafir Adina – expert relaţii publice şi comunicare.

D-nul conf.univ.dr. Chiru Claudiu – managerul de proiect și reprezentant al instituției beneficiare, a vorbit despre obiectivele asumate prin proiect în ceea ce privește activitatea de consiliere și orientare profesională, precum și indicatorii realizați în acest sens până la momentul respectiv.

În cadrul Workshop-ului au mai luat cuvântul:
 • D-nul Sorin Chiriță, Directorul general Institul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, instituție parteneră în cadrul proiectului. Domnia sa le-a vorbit participanților despre importanța și relevanța activităților de consiliere și orientare profesională.
 • D-na conf.univ.dr. Patache Laura, expert în cadrul proiectului, respectiv Coordonator activitate COP din partea Universității SPIRU HOTEL, care a prezentat un studiu privind absorbția tinerilor absolvenți pe piața muncii.
 • D-na Ristea Luminița – Managing Partner și fondator CRG Nexia România, reprezentat al mediului de afaceri, le-a vorbit studenților despre integrarea absolvenților pe piața muncii – care sunt dorințele, nevoile, oportunitățile și perspectivele din punct de vedere al angajatorului. Domnia sa le-a expus studenților modele concrete, pe care dumneaiei le-a întâlnit în toți acești ani de experiență, dându-le studenților prezenți sfaturi utile și obiective care să-i ajute să abordeze problema integrării pe piața muncii într-o manieră rațională și eficientă.


După discuțiile în plen a avut loc o sesiune de întrebări din partea studenților, la care au răspuns atât membrii echipei de implementare a proiectului, cât și reprezentanții mediului de afaceri. La finalul Workshop-ului o parte dintre participanții au mers să viziteze sediul întreprinderii simulate SPIRU HOTEL SRL.

Conferinta de inchidere

În data de 5 noiembrie 2015, începând cu ora 14.00, sala P01, sediul Universității Spiru Haret din str. Unirii nr.32-34, Constanţa a avut loc Conferința de închidere a proiectului ”Întreprinderea simulată: O punte între școală și piața muncii”, evenimentul desfăşurându-se pe parcursul a 2 ore. La eveniment au participat un număr de 52 de persoane: 33 studenţi, 8 cadre didactice, 9 membrii ai echipei de implementare a proiectului, 2 reprezentanți ai Institutului pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, instituție parteneră în cadrul proiectului.

Managerul de proiect, d-nul conf.univ.dr. Chiru Claudiu, a făcut o prezentare a proiectului implementat vorbind despre obiectivele asumate și rezultatele activităților derulate în cadrul proiectului, subliniind, cu această ocazie, importanța bazei materiale și logistice care rămâne în urma proiectului, de care beneficiază și vor beneficia în continuare studenții Universității Spiru Haret.


Din partea beneficiarului proiectului - Universitatea Spiru Haret, a luat cuvântul d-nul decan al Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța, d-l prof.univ.dr. Drumea Mihnea Claudiu, care a subliniat importanţa proiectului pentru toate părțile implicate – instituția benefiară, mediul de afaceri, dar mai ales pentru studenţii şi masteranzii care, în cadrul proiectul, au efectuat atât activități de consiliere şi orientare profesională, cât şi stagii de practică de specialitate organizată în mediu simulat.

Din partea instituției partenere, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, a luat cuvântul D-na Condurache Camelia - expert consiliere și orientare profesională, care a prezentat activitatea de consiliere derulată în cadrul proiectului și a accentuat importanţa acestei activităţi pentru construirea unei rute educaţionale și profesionale coerente prin intermediul căreia se eficientizează costurile investiţiei în capitalul uman.

În cadrul conferinței a mai luat cuvântul și d-na conf.univ.dr. Pârvu Iuliana, director al întreprinderii simulate și al Departamentului de Științe Economice din cadrul Facultății de Științe Juridice și Științe Economice Constanța. Domnia sa a prezentat activitățile derulate în cadrul întreprinderii simulate, IS SPIRU HOTEL și a beneficiilor ce decurg din aceste stagii de practică.
Discuţiile informale purtate cu ocazia coffee-break-ului, care a încheiat desfăşurarea evenimentului, au generat o mai bună comunicare atât între membrii echipei de implementare cât şi cu membrii ai grupului ţintă, ocazie cu care s-a obținut și un feedback din partea acestora, referitor la activitățile derulate în cadrul proiectului.

Întrebați de importanța activităților derulate în cadrul întreprinderii simulate pentru viitoarea lor carieră profesională, unii dintre stuenți au răspuns prompt afirmând că:

”...în momentul în care dorești să te angajezi în domeniu, deja știi cum să activezi. Probabil că dacă nu s-ar fi efectuat aceste stagii de practică, ar fi fost mult mai greu, deoarece într-o firmă nu stă nimeni după tine să-ți explice chiar tot, ca aici...” (Mirela Munteanu, student an II Management, Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice, Constanța). De asemenea, cu ocazia acestui eveniment a fost realizat și un reportaj publicitar, difuzat la un post de televiziune locală.

Reportaj TV-NEPTUN - Conferinta de inchidere