Intreprinderea simulata

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1. „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului: Intreprinderea simulata: O punte intre scoala si piata muncii

Contract nr. : POSDRU/161/2.1/G/134465

Intreprinderea simulata SPIRU HOTEL SRL funcționează în cadrul Facultății de Management Financiar-Contabil Constanța, Universitatea Spiru Haret, București și are următoarele dotări:
  • Spațiu special amenajat ce oferă posibilitatea simulării proceselor economice ce se derulează într-o unitate cu profil servicii hotel-restaurant
  • Sistem informatic integrat
  • Specialiști din domeniul turistic
Activitatea ce se va derula în cadrul întreprinderii simulate se adresează studenților și masteranzilor interesați în dobândirea de competențe specifice sectorului turistic.
În urma stagiilor de practică, derulate în cadrul Intreprinderea simulata SPIRU HOTEL SRL, cei interesați vor obține un Atestat de finalizare a stagiului de practică în cadrul întreprinderii simulate. De asemenea, se va organiza un concurs pentru studenții și masteranzii care vor realiza lucrări cu caracter aplicativ în cadrul întreprinderii simulate, acordându-se, cu acest prilej, 16 premii în bani.
Intreprinderea simulata SPIRU HOTEL SRL a fost înființată și va funcționa în perioada 9 octombrie 2014 – 9 octombrie 2015, în cadrul unui proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investește în oameni!.
Informații suplimentare:

www.ishoreca.ro

CHIRU Claudiu, Manager de proiect

-Tel.: 0724017888 , e-mail: claudiu.chiru@spiruharet.ro

PÂRVU Iuliana, Manager întreprindere simulată

-Tel.: 0745759217, e-mail: iuliana.parvu@spiruharet.ro